Studieinformasjon

Kurs i klasserom og på nett

Kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 6/D6

Sertifikatet gir førerrettigheter for lastefartøy med lengde under 24,00 meter i liten kystfart.

Overgangsordning frem til 31. desember 2023.

Krav til kvalifikasjoner for å kunne løse ut D6 basert på sertifikater, praktisk prøve eventuelt godkjent fartstid.

Sertifikat:
Fritidsskipper D5L/D5LA-sertifikat. Fiskeskipper klasse C-sertifikat
Fartstid:
12 måneder fartstid på skip med største lengde 8 meter eller mere.
Praktisk prøve:
For dem som ikke oppfyller kravet til fartstid. Gjennomføre praktisk prøve med bedømmelse fra assessor.
Helseerklæring:
Gyldig helseerklæring fra sjømannslege.
Radiosertifikat:
Minimum SRC /Short Range Certificate (VHF)
Sikkerhetskurs:
Minimum sikkerhetsopplæringskurs for sjøfolk på mindre skip

Fritidskipperkurs D5L

Skal man føre en  fritidsbåt i størrelse 15 – 24 meter krever sjøfartsmyndighetene at man har fritidsskippersertifikat/D5L (over 24 meter er det høyere krav).

På fritidsskipperkurset gjennomgås den teoretiske- og praktiske opplæringen til fritidsskippersertifikatet/D5L. Kurset er på 120 undervisningstimer og er satt sammen av følgende emner:

 • Navigasjon
 • Navigasjonshjelpemidler
 • Sjøveisregler og brovakt
 • Skipslære
 • Sikkerhetslære
 • Teknologi/Motorlære
 • Navigasjonshjelpemidler i praksis
 • Håndtering av fartøy

Se også læreplaner for fritidsskippersertifikat D5L/D5LA hos Sjøfartsdirektoratet.

For å løse Fritidsskippersertifikatet/D5L (som utstedes av Sjøfartsdirektoratet) kreves bestått eksamener fra kurset og at man også har minst 3 års fartstid ved å ha eid eller disponert båt på over 8 meter. Eller 12 måneders fartstid som ligger innenfor kravet til dekksoffisersertifikat.

Praktisk utsjekk

De som ikke oppfyller kravet til fartstiden, men har god erfaring i bruk av båt, kan avlegge en praktisk utsjekk ved skolen. Dette for å dokumentere sine ferdigheter og få en vurdering om det kvalifiserer for å løse fritidsskippersertifikatet.

Oslo kystskipperskole er autorisert av Sjøfartsdirektoratet for å holde praktisk utsjekk. Se også Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L) fra Sjøfartsdirektoratet.

Fritidsskippersertifikatet gir rettigheter til å føre fritidsbåter med skroglengde på opp til 24,00 meter i stor kystfart.

Læremateriell

Boken Fritidsskipperen av Gunnar Ulseth brukes som lærebok på kurset.

Men Oslo kystskipperskole har også utarbeidet et nettkurs som elevene får tilgang til i kursperioden. Dette for å gjøre en del selvstudier og å løse øvingsoppgaver som skal sendes inn til retting og kommentarer hos faglærer.

Nettkurset kan også gjøres tilgjengelig når man er påmeldt et kurs og betalt første delbetaling. Dette hvis man ønsker å gjøre en del forberedelser før selve kursstart – anbefales for dem som skal delta på intensivkurs.

Fritidsskipperkurset arrangeres med følgende alternativer:

 • En kveld i uken varighet ca. 8 mnd.
 • To kvelder i uken varighet ca. 4 mnd.
 • Intensivkurs 15 dager

Helsekrav

For å løse fritidsskippersertifikat krever sjøfartsmyndighetene at man oppfyller bestemte krav til helse, der det legges spesielt vekt på fargesyn/syn og hørsel.

 

Fritidsskipperkurs D5LA

Kurset er en påbygging til D5L for å gi rettighet til å føre fritidsbåter med skroglengde på opptil 24,00 meter i uinnskrenket fartsområde.

Kurset er på 45 undervisningstimer og satt sammen av følgende emner:

 • Navigasjon / middelbredde
 • Mercator- og storsirkelseilas
 • Astronomisk navigasjon
 • Kronometer og sekstant
 • Meteorologi og oseanografi
 • Publikasjoner og regelverk

Se også læreplaner for fritidsskippersertifikat D5L/D5LA hos Sjøfartsdirektoratet.

 

SRC/VHF

Kurset er på 12 undervisningstimer og gir opplæring i radioreglement/oppkallsprosedyrer og praktisk bruk av VHF-radioen inkl DSC (automatisk nødalarmering).

Etter bestått eksamen får man utstedt SRC (short range certificate). Det er krav til SRC dersom man skal betjene en VHF-radio.

ROC-kurs

Radiooperatørkurs er først og fremst for dem som skal føre fartøy som har krav til GMDSS-sertifisering i havområde A1. Men kurset egner seg også for dem som ønsker å lære om det nye nød- og sikkerhetssystemet til sjøs.

Kurset gir opplæring i bruk og ettersyn av radioutstyr om bord på fartøy som har krav til GMDSS Oslo kystskipperskole har komplett portabel radiostasjon og er autorisert av telenor/kystradio for å holde kurs der det skulle være behov.

Kurset avsluttes med både skriftlig og praktisk muntlig eksamen som må besvares med 70% riktig for å oppnå kravet til ROC (Restricted Operator’s Certificate).

World Sailing (ISAF)

Sikkerhetskurs for dem som skal delta i regatta i kategorier hvor det internasjonale seilforbundet stiller krav til opplæring.

Kurset er på 22 undervisningstimer og omhandler:

 • Reglementer
 • Sjøredning og brannvern/slukking (praktiske øvinger med flåte etc inngår som en del av kurset)
 • Vær og bølger
 • Seiling i hardt vær
 • Vedlikehold av båt og utstyr
 • Håndtering av skader
 • Stormseil
 • Mann over bord

Oslo kystskipperskole m/samarbeidspartner er godkjent av NSF for å holde ISAF-sikkerhetskurs.

Båtførerprøven

Alle som er født etter 01.01.1980 må ha gjennomgått og bestått båtførerprøven for å kunne føre båt som er over 8 meter eller har større motor enn 25 HK.

Kurset er på 20 undervisningstimer og omhandler de mest elementære tingene som enhver båtfører må kunne – det legges spesielt vekt på navigering og sjøveisregler.

Etter bestått eksamen, som avlegges elektronisk, får man utstedt Båtførerbeviset. Båtførerprøven er det grunnleggende kurset for ICC.

ICC (International Certificate for Operators of Pleasure Craft)

Regelverket for sertifikatet går frem av FN – (UNECE) resolusjon nr 40 som de fleste europeiske og en del andre land har akseptert. Det innebærer at dersom man i et slikt land skal føre båt på opptil 15 meter skal man ha ICC.

For å løse ICC kreves det at man teoretisk minst har bestått båtførerprøven og i tillegg har bestått en praktisk prøve for ICC.

Det viser seg at mange som har en litt eldre båtførerprøve eller har gjennomført et intensivkurs (som hos noen arrangører viser seg å være svært kortfattet og eksamensrettet) har problemer med å få bestått på den praktiske prøven. For disse anbefales et påfyllingskurs på 4 timer før den praktiske prøven.

Betaling av kursavgift og eksamensgebyr

Kursavgiften for Fritidsskipperkurset/D5L kan deles i 3 innbetalinger, hvis ønskelig. Der første innbetaling eventuelt hele kursavgiften forfaller til betaling 2 uker etter oppstart. Eksamensgebyr innbetales for hver eksamen som avlegges.

Kursavgiften for Fritidsskipperkurset/D5LA kan deles i 2 innbetalinger, hvis ønskelig. Der første innbetaling eventuelt hele kursavgiften forfaller til betaling 2 uker etter oppstart.

Kursavgiften for de øvrige kursene betales i forhold til utsendt faktura ved kursstart.

Båter

Skolens båter oppfyller kravene til utstyr iht. vedlegg 3 i læreplanen for D5L: Tilleggsutstyr til emnene 2.7 Navigasjonshjelpemidler i praksis og 2.8 Håndtering av fartøy.

S/Y ''Rambler IV''/LK8295

Oslo kystskipperskoles båt som først og fremst brukes til praktiske prøver for ICC. Båten er loa 13,05 m og har en motor som er 50 HK Volvo Penta (D2-50).