Om skolen

Undervisningslokaler, autorisasjoner og historie

Undervisningslokaler

Kongelig Norsk Seilforening - Huk Aveny 1

Aker brygge marina

 

Autorisasjoner

Oslo kystskipperskole er i forbindelse med Fritidskipperkurset autorisert av Sjøfartsdirektoratet, i forbindelse med VHF/ROC-kurs av Radioinspeksjonen/Telenor - og i forbindelse med ISAF-sikkerhetskurs for kappseilas i alle kategorier av Norges seilforbund.

Bilder fra undervisningen

Navigasjon II / Havseilas

 

Color Festival

 

Brannslukking

 

Medisinsk behandling og radar

 

ISAF sikkehetskurs

30 år med fritidsbåtskipperkurset

Fritidsbåtskipperkurset/sertifikatet - som nå heter Fritidskipper - hadde høsten 2015 25-års jubileum.

Oslo kystskipperskole med daglig leder Roar Breivik - den gang under navnet Båtførerskolen - var den første skolen som startet med Fritidsbåtskipperkurs. Den gang var året 1985.

1984

Høsten 1984 utarbeidet NKS Fjernundervisning læremateriell etter den fagplanen som Sjøfartsdirektoratet hadde utgitt for et fritidsbåtskippersertifikat. Dette skulle da gi mulighet til å føre fritidsbåter med en maksimal størrelse på 50 brutto registertonn - uten å gjennomgå fullt kystskipperkurs. Læremateriellet som NKS Fjernundervisning hadde utarbeidet, var lagt opp som brevkurs og var ment å kunne brukes både til selvstudier og i kombinasjon med klasseundervisning.

Oslo kystskipperskole, som i 1985 het Båtførerskolen, hadde holdt en rekke kurs til båtførersertifikatet. Kurset var utarbeidet av Knut Lein i Sjøfartsdirektoratet, men ga ikke kompetanse til å føre fritidsbåter på over 15 meter.

Det nye kursmateriellet som NKS Fjernundervisning presenterte gå mulighet til et fritidsbåtskippersertifikat med høyere kompetanse, og dette vakte stor interesse hos oss som kursarrangør. Høsten 1985 startet vi, som landets første skole, klasseromsundervisning som førte frem til et fritidsbåtskippersertifikat. Av naturlige årsaker var interessen for kurset ikke så stor som i dag. Men den første klassen besto allikevel av 12 elever. Etter hvert som tiden har gått, har interessen for fritidsbåtskipperkurset økt markant.

2010

Dagens kurstilbud er relativt godt kjent blant båtinteresserte. Nå som fritidsbåtene er blitt større enn for 25 år siden, må flere og flere båteiere ha fritidsbåtskippersertifikatet for å føre båten sin lovlig i henhold til sjøfartsmyndighetenes krav.

Sett fra sjøsikkerhetens side, er det gledelig at flere og flere tar et fritidsbåtskipperkurs, selv om båten de eier ikke skulle være av en slik størrelse at den krever sertifikat per i dag. Mange har innsett at det er en stor fordel å være best mulig rustet når de legger ut på tur, og her kommer nettopp kunnskap om navigasjon og sjøveisregler inn i bildet.

Internett

Både kurstilbud og undervisningsmateriell har endret seg i disse 25-årene. En egen lærebok er utgitt og Oslo kystskipperskole har utarbeidet eget undervisningsmateriell i noen fag, samtidig som materiell fra enkelte forlag dekker andre fag. NKS Fjernundervisnings brevkursopplegg, som var opprinnelsen til kurset, er blitt avleggs og har i en periode vært erstattet av tilsvarende kurs over internett. Men nå godkjenner ikke lenger Sjøfartsdirektoratet, av ukjente årsaker, slik internett-basert undervisning på den teoretiske delen.

For den som skal på "langtur" er det utarbeidet et påbyggingskurs, Navigasjon II/Havseilas, for å utvide Fritidsbåtskippersertifikatet til å gjelde i uinnskrenket fartsområde. Også til dette kurset har Oslo kystskipperskole fått utarbeidet et opplegg på Internett, som foreløpig kun kan brukes som oppgavedel, der elevene løser oppgaver i kursperioden og sender inn til retting hos faglærer.

M/S "Moholmen"

M/S "Moholmen" er Oslo kystskipperskoles eget fartøy. Skipet er tenkt brukt som supplement til den praktiske navigasjonsopplæringen og den praktiske utsjekken for skolens elever.

Moholmen er for tiden stasjonert i Lofoten, og blir derfor i begrenset grad brukt i den systematiske opplæringen. Men i noen tilfeller har vi kunnet kombinere ferie og praktisk opplæring, og Moholmen har vært stilt til disposisjon for elever som har valgt å tilbringe ferie i Lofoten.

 

Kallesignal LJKV
MMSI-nr. 257 104 720
Brutto reg. tonn 49,4
Deplasement lett skip 95,0 tonn
Lengde 20,22 m, bredde 5,85 m, dypgående i ballast 3,24 m
Motor Caterpillar type 343/ 360 HK
Sentralfyr Pyro
Bunkers Diesel 4,8 tonn, vann 2,0 tonn
Forbruk 8 knop – 30 liter per time
Radio GMDSS-sertifisert for A1
Køyer 10 (fordelt på 6 i lugar forut og 4 i lugar akter)
Fartøyets sertifiseringer Begrenset passasjersertifikat og lasteskipsertifikat for liten kystfart.

Fartøyet ble bygd ved Skåleviksfjorden båtbyggeri i 1968 og levert til rederiet Trond Berntsen på Senja. Den gang med navnet Trondskjær II. Fartøyet ble først og fremst rigget for garnfisket på Ytre Senja, men ble også brukt til notfiske etter sei og sild.

I 2000 ble Trondskjær II solgt til rederiet MS Svein Frode A/S i Svolvær, som da døpte båten om til Moholmen. I tillegg til garn og notfiske ble Moholmen nå også rigget for hvalfangst. Det ble drevet aktiv hvalfangst med fartøyet i sommersesongene, både på Finnmarkskysten, Barentshavet og Svalbard. Da hvalsesongen 2005 ble avsluttet ble Moholmen strukturert - det vil si at kvotene som var tilknyttet fartøyet ble overført til rederiets nye fartøy. Rederiet hadde nå, når Moholmen ikke lengre kunne brukes av rederiet som fiskefartøy, to muligheter. Den ene var å kondemnere fartøyet, og den andre å finne en interessert kjøper med tillatelse fra Fiskeridirektoratet.

Det var nå Oslo kystskipperskole kom i kontakt med selger. Men før et salg kunne godkjennes av Fiskeridirektoratet, måtte Riksantikvaren gi sitt samtykke gjennom å sette krav til at båten skulle betraktes som verneverdig. Samtykket ble gitt av Riksantikvaren, med krav om Moholmen for ettertiden måtte fremstå som en hvalfangstskute, slik den var da sesongen 2005 ble avsluttet. Dette hadde vi ved Oslo kystskipperskole ikke noen motforestilling til. Og dermed fremstår nå Moholmen som en ekte hvalganger anno 2000-2005.

Siden Moholmen - etter Riksantikvarens ønske - skal fremstår som en hvalfangstskute, er det også ytret ønske om at den i første omgang skal være stasjonert i Nordland, der den passer bedre inn i miljøet enn i Oslo. Skuta har derfor fått sin foreløpige hjemmehavn på Skrova, en øy 5 n mil utenfor Svolvær. Skrova er kjent for hvalfangst og for sin hvalkjøttproduksjon.

Våre elever

I løpet av de siste 30 årene har Oslo kystskipperskole opparbeidet seg en bred kundekrets og blitt fast leverandør av fritidsbåtskipperkurset til flere instanser som krever dette av sine ansatte. Her kan blant andre nevnes:

  • Oslo politi distrikt (havnepolitiet og beredskapstroppen)
  • Asker og Bærum politi (havnepoliti)
  • Redingsselskapet (N.S.S.R v/sjøredningskorpsene)
  • Oslo tolldistrikt
  • Oslo havnekontor
  • Kongelig norsk seilforening (til foreningens medlemmer)
  • Asker seilforening (til foreningens medlemmer)

I tillegg har vi hat flere kjente personer og grupper på kurs, som har forberedt seg på krevende seilaser. Her kan blant andre nevnes:

  • Knut Frostad og hans mannskap på Djuice før de i 2001 deltok på Volvo Ocean Race.
  • Aksel Magdahl da han seilte Akademic og før han i 2008 dro med Ericsson på Volvo Ocean Race.
  • Rune Aasberg som høsten 2010 deltok på verdens tøffeste soloregatta Route de Rhum som går fra Saint Malo i Frankrike til Guadaloupe i Karibia.

VM i skreifiske

Skolens båt - Moholmen - er en populær båt under VM i skreifiske som arrangeres årlig siste helgen i mars, med utror fra Svolvær. Hvert år blir det tatt mye stor fisk om bord på Moholmen.