Om skolen

Undervisningslokaler, autorisasjoner og historie

Undervisningslokaler og havneområde

Kongelig Norsk Seilforening - Huk Aveny 1

Aker brygge marina

Måkeveien 14, Ulvøya

Autorisasjoner

Oslo kystskipperskole er i forbindelse med Fritidskipperkurset autorisert av Sjøfartsdirektoratet, i forbindelse med VHF/ROC-kurs av Radioinspeksjonen/Telenor - og i forbindelse med ISAF-sikkerhetskurs for kappseilas i alle kategorier av Norges seilforbund.

Bilder fra undervisningen

Navigasjon II / Havseilas

 

Praktiske øvinger

 

Brannslukking

 

Medisinsk behandling og radar

 

ISAF sikkehetskurs

30 år med fritidsbåtskipperkurset

Fritidsbåtskipperkurset/sertifikatet - som nå heter Fritidskipper - hadde høsten 2015 25-års jubileum.

Oslo kystskipperskole med daglig leder Roar Breivik - den gang under navnet Båtførerskolen - var den første skolen som startet med Fritidsbåtskipperkurs. Den gang var året 1985.

1984

Høsten 1984 utarbeidet NKS Fjernundervisning læremateriell etter den fagplanen som Sjøfartsdirektoratet hadde utgitt for et fritidsbåtskippersertifikat. Dette skulle da gi mulighet til å føre fritidsbåter med en maksimal størrelse på 50 brutto registertonn - uten å gjennomgå fullt kystskipperkurs. Læremateriellet som NKS Fjernundervisning hadde utarbeidet, var lagt opp som brevkurs og var ment å kunne brukes både til selvstudier og i kombinasjon med klasseundervisning.

Oslo kystskipperskole, som i 1985 het Båtførerskolen, hadde holdt en rekke kurs til båtførersertifikatet. Kurset var utarbeidet av Knut Lein i Sjøfartsdirektoratet, men ga ikke kompetanse til å føre fritidsbåter på over 15 meter.

Det nye kursmateriellet som NKS Fjernundervisning presenterte gå mulighet til et fritidsbåtskippersertifikat med høyere kompetanse, og dette vakte stor interesse hos oss som kursarrangør. Høsten 1985 startet vi, som landets første skole, klasseromsundervisning som førte frem til et fritidsbåtskippersertifikat. Av naturlige årsaker var interessen for kurset ikke så stor som i dag. Men den første klassen besto allikevel av 12 elever. Etter hvert som tiden har gått, har interessen for fritidsbåtskipperkurset økt markant.

2010

Dagens kurstilbud er relativt godt kjent blant båtinteresserte. Nå som fritidsbåtene er blitt større enn for 25 år siden, må flere og flere båteiere ha fritidsbåtskippersertifikatet for å føre båten sin lovlig i henhold til sjøfartsmyndighetenes krav.

Sett fra sjøsikkerhetens side, er det gledelig at flere og flere tar et fritidsbåtskipperkurs, selv om båten de eier ikke skulle være av en slik størrelse at den krever sertifikat per i dag. Mange har innsett at det er en stor fordel å være best mulig rustet når de legger ut på tur, og her kommer nettopp kunnskap om navigasjon og sjøveisregler inn i bildet.

Internett

Både kurstilbud og undervisningsmateriell har endret seg i disse 25-årene. En egen lærebok er utgitt og Oslo kystskipperskole har utarbeidet eget undervisningsmateriell i noen fag, samtidig som materiell fra enkelte forlag dekker andre fag. NKS Fjernundervisnings brevkursopplegg, som var opprinnelsen til kurset, er blitt avleggs og har i en periode vært erstattet av tilsvarende kurs over internett. Men nå godkjenner ikke lenger Sjøfartsdirektoratet, av ukjente årsaker, slik internett-basert undervisning på den teoretiske delen.

For den som skal på "langtur" er det utarbeidet et påbyggingskurs, Navigasjon II/Havseilas, for å utvide Fritidsbåtskippersertifikatet til å gjelde i uinnskrenket fartsområde. Også til dette kurset har Oslo kystskipperskole fått utarbeidet et opplegg på Internett, som foreløpig kun kan brukes som oppgavedel, der elevene løser oppgaver i kursperioden og sender inn til retting hos faglærer.

Våre elever

I løpet av de siste 30 årene har Oslo kystskipperskole opparbeidet seg en bred kundekrets og blitt fast leverandør av fritidsbåtskipperkurset til flere instanser som krever dette av sine ansatte. Her kan blant andre nevnes:

  • Oslo politi distrikt (havnepolitiet og beredskapstroppen)
  • Asker og Bærum politi (havnepoliti)
  • Redingsselskapet (N.S.S.R v/sjøredningskorpsene)
  • Oslo tolldistrikt
  • Oslo havnekontor
  • Kongelig norsk seilforening (til foreningens medlemmer)
  • Asker seilforening (til foreningens medlemmer)

I tillegg har vi hatt flere kjente personer og grupper på kurs, som har forberedt seg på krevende seilaser. Her kan blant andre nevnes:

  • Knut Frostad og hans mannskap på Djuice før de i 2001 deltok på Volvo Ocean Race.
  • Aksel Magdahl da han seilte Akademic og før han i 2008 dro med Ericsson på Volvo Ocean Race.
  • Rune Aasberg som høsten 2010 deltok på verdens tøffeste soloregatta Route de Rhum som går fra Saint Malo i Frankrike til Guadaloupe i Karibia.